Inhoud beoordelingsrichtlijn

Keramische dakpannen zijn hoofdzakelijk uit klei vervaardigd. Middels een temperatuurbehandeling van ten minste 900 °C of hoger gedurende meerdere uren tot een dag ontstaan dakpannen die als duurzaam vormvast zijn aan te merken. 

Voor een NL-BSB certificaat voor Keramische producten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar BRL 52230.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en producenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde keramische dakpannen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de keramische dakpannen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven