Voor wie?

Producenten, dakbedekkers, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen en architecten.

Wanneeer is het nodig?

BRL 1511 gecertificeerde baanvormige dakbedekkingssytemen zijn voorgeschreven bij de uitvoering van dakbedekkingssystemen volgens de kwaliteitseisen in BRL 4702 inclusief de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Bitumineuze dakbedekkingsmaterialen moeten voldoen aan de milieuhygienische eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dit is eveneens opgenomen in het KOMO productcertificaat (op basis van BRL 9327).

Processtappen

  • offerte verzoek aanvragen bij Kiwa
  • toelatingsonderzoek
  • na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze productmanager.