Voor wie? 

Voor het leveren van bruinkoolvliegas met KOMO® productcertificaat.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van bruinkoolvliegas met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek wordt gestart na ontvangst van een schriftelijke aanvraag. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een initiële beoordeling en monstername.

Initiële beoordeling van een productielocatie
Een team van de certificatie-instelling beoordeelt het bedrijf en het kwaliteitssysteem. Van de te certificeren bruinkoolvliegas(sen) zal tijdens de initiële beoordeling een monster worden getrokken en voor onderzoek worden aangeboden aan zowel het verificatielaboratorium als het bedrijfslaboratorium.

Afgifte van een certificaat met een geldigheidsduur van vier maanden
Nadat aangetoond is dat wordt voldaan aan de gestelde eisen zal een certificaat worden afgegeven met een geldigheidsduur van vier maanden. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de controleperiode.

Stageperiode
Gedurende de stageperiode van drie maanden moet de producent de autocontrole uitvoeren volgens de bepalingen van de BRL. In de stageperiode worden door de certificatie-instelling drie aanvullende monsters per te certificeren bruinkoolvliegas genomen.

Afgifte certificaat
Indien na afloop van de controleperiode blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en voorwaarden zal een certificaat worden afgegeven met een maximale geldigheidsduur van drie jaar. Verlenging van het certificaat met steeds maximaal drie jaar volgt automatisch indien bij voortduring uit de resultaten van de autocontrole en controles door de certificatie-instelling bij de producent blijkt dat aan de eisen wordt voldaan.

Audits en inspectiebezoeken
Eenmaal per jaar wordt een aangekondigde audit van het kwaliteitssysteem uitgevoerd en tweemaal per jaar worden onaangekondigde inspectiebezoeken aan de productielocatie gebracht waarbij onder meer worden gecontroleerd:

  • de procescontrole;
  • de interne kwaliteitscontrole;
  • laboratorium;
  • de procesbeheersing.

Indien de producent gebruik maakt van opslag buiten de productielocatie (depot) zal dit depot en de bedrijfsvoering daarvan twee keer per jaar worden beoordeeld.