Voor wie

Aannemers, architecten, provincies, gemeenten.

Wanneer is het nodig

Voor het installeren van gecertificeerde kunststof rioleringsystemen buiten gebouwen

Processtappen 

  1. Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Expert Centre Polymers.
  2. Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL
  3. Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
  4. Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
  5. Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
  6. Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor certificatie en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa.

Bezoekfrequentie:

Er is een toevoeging gemaakt op de bezoekfrequentie van de BRL. Per 8 maart 2013 heeft het CvD besloten om een reductie van 2 bezoeken per jaar te geven, indien de productielocatie een gecertificeerd ISO9001 systeem heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de conctactpersoon van deze BRL.