Voor wie?

De KOMO-BRL 2044 voor hemelwaterafvoerbuizen van bladzink is geschreven voor verwerkers van bladzink.

Wanneer is het nodig?

Indien levering onder KOMO is gevraagd.

Processtappen

Ingekocht zink dient KOMO-gecertificeerd te zijn conform BRL 2034. Daarnaast dient de producent te beschikken over een intern kwaliteitsbewakingssysteem. De HWA-buizen dienen tevens te voldoen aan het Bouwbesluit en de EN 612. Dit wordt geverifieerd middels een initiële audit op basis waarvan Kiwa een certificatiebeslissing neemt.

Na afgifte van het certificaat dient de producent zijn producten te voorzien van het KOMO-logo en certificaatnummer. Ook zal Kiwa de producent 3 maal per jaar inspecteren.