Voor wie?

De KOMO-BRL voor gecoate glasbladen voor toepassing in warmtereflecterend isolerend dubbelglas is geschreven voor producenten van floatglas en gecoate glasbladen.

Wanneer is het nodig?

De productie van gecoate glasbladen voor toepassing in warmtereflecterend isolerend dubbelglas kan door Kiwa KOMO gecertificeerd worden onder beoordelingsrichtlijn (BRL) 2203. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. Een KOMO-kwaliteitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen

De KOMO-certificatie onder BRL 2203 is een productcertificatieregeling voor de productie van gecoate glasbladen voor toepassing in warmtereflecterend isolerend dubbelglas conform BRL 2202. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van grondstoffen en aan het productieproces en het eindproduct wordt getoetst. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats op aspecten zoals duurzaamheid, lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde.

Indien u interesse heeft in het laten certificeren van uw product(en) conform de eisen van BRL 2203, kunt u een vrijblijvende offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Naar aanleiding van de door u verstrekte informatie zult u een offerte met certificatievoorwaarden en -uitgangspunten van ons ontvangen. Bij opdrachtverstrekking zal na ontvangst van de getekende overeenkomst Kiwa contact met u opnemen om het verdere traject te bespreken. Vervolgens wordt tijdens een toelatingsonderzoek door Kiwa vastgesteld of uw product(en) en uw interne kwaliteitsbewaking voldoen aan de eisen van BRL 2203. Indien aan alle gestelde eisen is voldaan, ontvangt u na afronding van het toelatingsonderzoek een KOMO-certificaat.

Het kwaliteitssysteem wordt na certificatie met regelmaat door Kiwa gecontroleerd. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw product bewaakt.