Inhoud beoordelingsrichtlijn

De productie van zonwerend en/of warmtereflecterend HR3-glas kan door Kiwa KOMO-gecertificeerd worden onder beoordelingsrichtlijn (BRL) 2207. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. Een KOMO-kwaliteitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven. Tevens kan men met een KOMO-kwaliteitsverklaring conform BRL 2207 producten voorzien van het geregistreerde keurmerk HR3.

De KOMO-certificatie onder BRL 2207 is een attest-met-product-certificatieregeling voor de productie van HR3-glas. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van grondstoffen en aan het productieproces en het eindproduct wordt getoetst. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats op aspecten zoals duurzaamheid, lichtdoorlatendheid, zontoetreding en isolatiewaarde.

Processtappen

Indien u interesse heeft in het laten certificeren van uw product(en) conform de vereisten van BRL 2207, kunt u een vrijblijvende offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Naar aanleiding van de door u verstrekte informatie zult u een offerte met certificatievoorwaarden en - uitgangspunten van ons ontvangen. Bij opdrachtverstrekking zal na ontvangst van de getekende overeenkomst Kiwa contact met u opnemen om het verdere traject te bespreken. Vervolgens wordt tijdens een toelatingsonderzoek door Kiwa vastgesteld of uw product(en) en uw interne kwaliteitsbewaking voldoen aan de eisen van BRL 2207. Indien aan alle gestelde eisen is voldaan, ontvangt u na afronding van het toelatingsonderzoek een KOMO-certificaat.

Het kwaliteitssysteem wordt na certificatie met regelmaat door Kiwa gecontroleerd. Tijdens deze bedrijfsbezoeken worden een aantal gecertificeerde producten bemonsterd en opgestuurd voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw product bewaakt.