Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn 2315 Daktegels en hulpstukken van beton geeft de privaatrechtelijk voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande ongewapende cementgebonden daktegels en hulpstukken van beton die gebruikt worden voor dak bestrating.

Zij is van toepassing op geprefabriceerde betontegels en hulpstukken van beton voor toepassing in parkeerdaken, dakterrassen, galerijen, looppaden, tuindaken en rand- en hoekballast. Deze BRL handelt ook over waterpasserende daktegels en hulpstukken van beton.

Producenten van daktegels en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de daktegels en hulpstukken van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten zoals daktegels en hulpstukken van beton geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Daktegels en hulpstukken van beton die aantoonbaar voldoen aan BRL 2315 en BRL 5070 en vervaardigd zijn met grof toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met beton-, meng- en/of AEC granulaat, komen ook in aanmerking om gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58).

Het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft voor de daktegels en hulpstukken van beton die in aanmerking komen voor certificering, aan dat ten minste 15% (v/v) van het toeslagmateriaal vervangen moet zijn met beton-, meng- en/of AEC granulaat.

Informatie over het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) kunt u opvragen via deze webpagina . Het certificatieschema is te downloaden via de website van de Stichting Milieukeur

Op basis van BRL 2315 geeft Kiwa een KOMO Productcertificaat af.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's, architecten, woningbouwcorporaties, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde daktegels - en hulpstukken van beton. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de daktegels - en hulpstukken van beton is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven