Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn 2316 geeft de technische en milieutechnische voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande vloeistofdichte prefab elementen - en passtukken van beton.

De vloeistofdichte prefab elementen - en passtukken van beton zijn bestemd om te worden toegepast op locaties waar een vloeistofdichte verharding wordt voorgeschreven, zoals bij benzinestations en wasplaatsen etc..

De technische producteisen voor vloeistofdichte prefab elementen - en passtukken van beton zijn verwoord in de onderstaande productbeoordelingsrichtlijnen, waarbij de van toepassing zijnde publiekrechtelijke eisen en beproevingsmethoden zijn aangegeven in de NEN-EN normen:

  • BRL 2312/NEN-EN 1338 Betonstraatstenen (Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden)
  • BRL 2313/NEN-EN 1339 Betontegels (Betontegels – Eisen en beproevingsmethoden)
  • BRL 2314/NEN-EN 1340 Betonbanden (Betonbanden – Eisen en beproevingsmethoden)
  • BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton
  • BRL 2368 Niet-constructieve betonproducten
  • BRL 2813 Bouwelementen van beton

BRL 2316 geeft in aanvulling op de technische producteisen in bovengenoemde beoordelingsrichtlijnen en Europese normen aanvullende technische – en milieutechnische producteisen die rekening houden met het ontwerp, de materialen, de aanleg en het herstel van vloeistofdichte prefab elementen – en hulpstukken van beton, zoals vastgelegd zijn in CUR/PBV-Aanbeveling 65.

Producenten van vloeistofdichte prefab elementen – en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de vloeistofdichte prefab elementen – en hulpstukken van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Op basis van BRL 2316 geeft Kiwa een KOMO Productcertificaat af.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde vloeistofdichte prefab elementen van beton. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de vloeistofdichte prefab elementen van beton is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven