Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 2317 geeft de voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande geprefabriceerde waterdoorlatende bestratingselementen (stenen en/of tegels) waarvan de betonsamenstelling zodanig is ontworpen dat een open betonstructuur ontstaat welke het water doorlaat. 

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in gebieden waar het wenselijk is om hemelwater vertraagd in de ondergrond te infiltreren (voorkomen van te snelle verzadiging van de ondergrond).

Deze beoordelingsrichtlijn is niet van toepassing op bestratingselementen met geprefabriceerde holten waarlangs water kan passeren.

Producenten van waterdoorlatende bestratingselementen van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de waterdoorlatende bestratingselementen van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Op basis van BRL 2317 geeft Kiwa een KOMO productcertificaat af.

Voor wie?

Ministerie - Rijkswaterstaat, Provincies, gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde waterdoorlatende bestratingselementen (stenen en/of tegels). Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van waterdoorlatende bestratingselementen (stenen en/of tegels) is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven