Historie

Op basis van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) moet, wanneer de referentie-periode van een mestopslagsysteem bijna is verstreken, middels een technische inspectie worden vastgesteld of van een verlenging van een volgende periode sprake kan zijn. De referentieperiode is het beoogd tijdsbestek waarbinnen het mestbassin c.q. de afdekking moet blijven voldoen aan de wettelijke- en functionele eisen.

Waarom certificatie?

Met de hoog aangeschreven Kiwa procescertificatie kunt u zich onderscheiden van andere inspectiebedrijven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Voordelen van de Kiwa-procescertificatie-regeling:

  • Inspectie vindt onafhankelijk en deskundig plaats;
  • Optimale bescherming van mens en milieu;
  • Duidelijkheid en zekerheid voor gemeenten over de deskundigheid van inspecteurs;
  • Gemeenten schrijven uit voorzorg inspecties onder Kiwa-procescertificaat voor;
  • Handvat voor verzekeringsmaatschappijen bij slechte onderhoudstoestand van mestopslagsystemen;
  • Voordeel voor de ondernemer met betrekking tot de af te sluiten verzekering en verzekeringspremie.

Waarom Kiwa?

Kiwa is dé certificatie-instelling met meer dan 40 jaar ervaring met de KOMO- en Kiwa certificering in de bouw. Hierdoor bent u verzekerd van een kwalitatieve en constructieve dienstverlening.

Geïnteresseerd?

Om een idee te krijgen van de door Kiwa uit te voeren audits verwijzen wij u naar de BRL.