Inhoud beoordelingsrichtlijn

Straatbaksteen wordt hoofdzakelijk uit klei vervaardigd. Middels een temperatuurbehandeling van tenminste 900 °C gedurende meerdere uren tot een dag ontstaan straatbakstenen die als duurzaam vormvast zijn aan te merken.

Voor een NL-BSB certificaat voor Keramische producten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar BRL 52230. 

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en producenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde straatbakstenen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de straatbakstenen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven