Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 2506 (Deel 1 KOMO en Deel 2 NL-BSB) beschrijft de werkwijze voor het toepassen van recyclinggranulaat in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven van het materiaal. Voor sommige toepassingen kan het nodig zijn het granulaat te wassen.
Vanaf 8 maart 2017 is het nieuwe BRL 2506 Deel 1 beschikbaar en kunnen private KOMO productcertificaten worden afgegeven op basis van de civieltechnische eigenschappen van de BSA-granulaten.

Vanaf 1 februari 2016 wordt voor de milieuhygiënische kwaliteit van BSA granulaten een separaat NL-BSB certificaat afgegeven op basis van BRL 2506 Deel 2 waarmee de erkenning bij Bodem+ kan worden aangevraagd.

Te onderscheiden zijn:

 • Betongranulaat
 • Menggranulaat
 • Metselwerkgranulaat
 • Hydraulisch recyclinggranulaat
 • Fijn granulaat
 • Brekerzeefzand
 • Asfaltgranulaat
 • Speciaal recyclinggranulaat
 • Gebonden recyclinggranulaat
 • Gerecycled grind
 • Gerecycled steenslag

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria die willen voldoen aan BRL 2506.

Processtappen

Offerteverzoek voor BRL 2506 (delen 1 en/of 2) aanvragen bij Kiwa. Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven met hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 2506 delen. Na positief advies ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk uw materialen leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen.

Na certificaatverlening volgt periodiek verificatie door de certificatie instelling zodat de certificaathouder blijvend voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal viermaal per breker/bewerkingsinstallatie de werkzaamheden tijdens de productie beoordeeld door Kiwa.