Op 27 februari 2017 is de vigerende versie van BRL 2801 gepubliceerd.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2801 van 28 maart 2013, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014. De certificaten die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 1 september 2017.

BRL 2801 is te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.

Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 2801 heeft betrekking op kitten welke zijn bestemd om te worden toegepast in afdichtingen tussen glas en de sponning in deuren, ramen, kozijnen of andere kaders van hout, aluminium of kunststof conform NPR 3577.
BRL 2801 is een certificatieregeling voor de afgifte van een KOMO productcertificaat voor beglazingskit. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en een toetsing van het eindproduct. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats op aspecten zoals duurzaamheid en hardheid.

Op 27 februari 2017 is de vigerende versie van BRL 2801 gepubliceerd.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2801 van 28 maart 2013, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014. De certificaten die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 1 september 2017.

Voor wie?

Producenten van beglazingskitten, toeleveranciers voor de bouw en bestekschrijvers.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keurmerk voor beglazingskitten. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten. Een KOMO productcertificaat is een in de bouwwereld geaccepteerd document, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.
De KOMO productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  1. Opvragen BRL 2801 “Beglazingskit” en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  2. Offerte aanvragen bij Kiwa;
  3. Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  4. Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 2801.