Inhoud beoordelingsrichtlijn

Geoptimaliseerd hout voor niet dragende toepassingen zoals in Nederland toe te passen houten gevelelementen en buitendeuren. Een verdere toepassing betreft metselprofielen.

Op 2 oktober 2007 is de vigerende versie van BRL 2902 gepubliceerd. Deze is te downloaden via de site van Stichting KOMO.

Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Hout dat wordt gebruikt voor de productie van houten gevelelementen (BRL 0801) en houten buitendeuren (BRL 0803), dient aan bepaalde minimale kwaliteitseisen te voldoen. Om aan de gestelde eisen te voldoen of het hout te verbeteren, kan het hout worden geoptimaliseerd (en/of gevingerlast). Door middel van certificatie op basis van BRL 2902 kan worden aangetoond dat het hout voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in BRL 0801 en BRL 0803.

Processtappen

  • Opvragen BRL 2902 “Geoptimaliseerd hout voor niet dragende toepassingen” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel);
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen of de certificaathouder en de houten gevelelementen continue voldoen aan de eisen van de BRL 2902.