Voor wie?

Bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van monumentale objecten. Ruime restauratie-ervaring met het Nederlands erfgoed is hierbij een vereiste.

Wanneer is het nodig?

Het ERB-certificaat staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Het certificaat wordt momenteel in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven.

Processtappen

Voor een ERB-certificaat is het van belang dat uw bedrijf de eisen van de beoordelingsrichtlijn (zie downloads) heeft doorlopen en op orde heeft. Essentieel hierbij is dat uw bedrijf (per juridische entiteit) beschikt over:

  • een ingevoerd kwaliteitssysteem;
  • voldoende kennis en ervaring;
  • een ruime referentielijst aan restauratieprojecten van de afgelopen 5 jaar.

Er bestaan twee ERB-certificaten, één voor kleine restauratiebouwbedrijven (ca. 2 manjaren ervaring in de restauratie) en één voor middelgrote/grote restauratiebouwbedrijven (minimaal 7 manjaren ervaring in de restauratie).
Daarnaast zijn er twee scopes, het volledige certificaat (bouwkundige werken) en het "deel-"certificaat waterbouwkundige

Er zijn twee uitvoeringsregelingen die gekoppeld zijn aan de BRL 3000:

  • URL 3001 “Historische houtconstructies;
  • URL 4003 “Historisch metselwerk.


Zodra u aangeeft dat uw bedrijf aan de eisen zal voldoen, komt er een deskundige van Kiwa langs die toetst (audit) of uw organisatie en uw restauratieprojecten aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Indien uw bedrijf eenmaal is gecertificeerd vinden er jaarlijkse controles plaats.