Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor gespecialiseerde aannemers die onderhoud- en restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan monumentale gebouwen/objecten.

Wanneer is het nodig?

Feitelijk is al vanaf 29 november 2013 de beoordelingsrichtijn door de stichting ERM vastgesteld en deze wordt per 1 januari 2014  gehanteerd. Het certificaat heeft betrekking op het proces gericht op fysieke instandhouding van (onderdelen van) het interieur en/of exterieur van monumenten. De fysieke instandhouding kan betrekking hebben op zowel onderhoud als restauratie (inclusief verbeteren). Werkzaamheden aan een gebouw en/of object die geen monument zijn, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

Hoe kan ik mij certificeren?

1. U dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa.
2. Kiwa stuurt u een vrijblijvende offerte.
3. U heeft alle vereiste gegevens beschikbaar.
4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit.
5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport.
6. Bij een positieve review wordt het certificaat BRL 4000 verstrekt.