Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 4201 heeft betrekking op gipsgebonden pleisters die zijn bestemd om te worden toegepast ter vervaardiging van stukadoorswerk in woningen of gebouwen. Afhankelijk van de hulpstoffen die aan de gipsgebonden pleisters worden toegevoegd kunnen deze geschikt worden gemaakt voor het gebruik op diverse ondergronden. De meeste types gipsgebonden pleisters worden handmatig aangebracht. Een aantal is echter speciaal geschikt om machinaal te worden verwerkt. Op gipsgebonden pleisters is tevens EN 13279-1 van toepassing.

Op 4 mei 2011 is de vigerende versie van BRL 4201 gepubliceerden op 31 december 2014 het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 4201, het wijzigingsblad en een leaflet zijn te downloaden 

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Met het KOMO productcertificaat wordt aangetoond dat de gipsgebonden pleisters voldoen aan de prestatie-en producteisen zoals in BRL 4201 zijn vastgelegd. Dit is een eis die gesteld kan worden bij de verwerking van bijvoorbeeld gipsvezel- of gipskartonplaten.
Het KOMO productcertificaat is in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4201 “Gipsgebonden pleisters” en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1003 en de betreffende product-BRL(‘s).

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.