Inhoud beoordelingsrichtlijn

 Producenten van betonnen dakpannen en hulpstukken zijn publiekrechtelijk verplicht dat betonnen dakpannen en hulpstukken moeten voldoen aan de Europese normen:

  • NEN-EN 490: Betonnen dakpannen en hulpstukken–Eisen;
  • NEN-EN 491: Betonnen dakpannen en hulpstukken–Beproevingsmethoden.

Producenten van betonnen dakpannen kunnen voor hun betonnen dakpannen en hulpstukken aan deze verplichtingen invulling geven d.m.v. een attest-met-productcertificaat op basis van de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4705 Betonnen dakpannen en hulpstukken. De beoordelingsrichtlijn geeft de technische eisen, zoals voorkomend uit de bovengenoemde geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 490 en NEN-EN 491 voor betonnen dakpannen en hulpstukken.

Producenten van betonnen dakpannen en hulpstukken zijn publiekrechtelijk verplicht dat de betonnen dakpannen en hulpstukken moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Op basis van BRL 4705 geeft Kiwa een KOMO Kwaliteitsverklaring af.

Voor wie?

Opdrachtgevers, (hoofd)aannemers, producenten, handelaren, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureau’s.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde betonnen dakpannen en hulpstukken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de betonnen dakpannen is gewaarborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven