Wanneer is het nodig?

Voor het aanleggen van gecertificeerde kunststofleidingsystemen voor drinkwaterdistributie.

Processtappen

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Kiwa.
2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische aspecten.
3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa.

Bezoekfrequentie:

Er is een toevoeging gemaakt op de bezoekfrequentie van de BRL. Per 8 maart 2013 heeft het CvD besloten om een reductie van 2 bezoeken per jaar te geven, indien de productielocatie een gecertificeerd ISO9001 systeem heeft.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de conctactpersoon van deze BRL.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.