Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 5078 “Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten” heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van geprefabriceerde groutmengsels voor het afdichten van boorgaten. Aan deze droge producten wordt bij toepassing op de boorlocatie water toegevoegd volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, boorbedrijven, aannemers, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het in boorgaten in de bodem toepassen van groutproducten.

Processtappen

Hoe ziet een aanvraag proces eruit

  1. Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven welk(e) producten het betreft.
  2. Toelatingsonderzoek: Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 5078. Na positief advies en besluit ontvangt u het certificaat. Met het certificaat kunt u een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) aanvragen. 
  3. Periodieke verificatie: Na certificaatverlening volgt periodiek verificatie door de certificatie instelling om vast te stellen dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden 2 controlebezoeken plaats.