Inhoud beoordelingsrichtlijn

De (goot)elementen kunnen worden toegepast als onderdeel van een lijnafwatering voor het inzamelen en transporteren van afvalwater in de volgende toepassingsgebieden:

  • Voetgangersgebieden en gebieden met verkeersbelasting;
  • Vloeistofdichte verhardingen.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde lijnafwateringen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de lijnafwateringselementen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven