U bent...

Bent u aannemer, architect of bent u werkzaam bij een overheid en betrokken bij rioolwerkzaamheden? Dan wilt u dat er gewerkt wordt met een goede kwaliteit hemelwater afvoersystemen. De systemen volgens BRL5215 zijn bestemd voor de afvoer van hemelwater. Het gaat om systemen waar de afvoer inpandig plaats vindt. Het vallende water wordt opgevangen in een 100% gevulde standleiding. Het veroorzaakt een onderdruk waardoor het hemelwater geforceerd wordt afgevoerd. De bepaling van de hoeveelheid af te voeren hemelwater gebeurt op basis van NEN 3215. Bij geringe belasting werkt het systeem als een traditioneel drukloos hemelwater afvoersysteem. Wij kunnen u helpen om dit systeem te certificeren zodat het voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Onze certificatiedeskundigen op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing om het KOMO-keurmerk volgens de Kiwa beoordelingsrichtlijn te verkrijgen.

Uw eigen Kiwa keurmerk

De beoordelingsrichtlijn BRL5215 is een certificatieregeling voor hemelwater afvoersysteem gebaseerd op volledige vulling. De BRL waarborgt de kwaliteit van producten voor hemelwaterafvoer voor volgevulde HWA-systemen. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan waar het systeem geplaatst wordt, want de temperatuur van het systeem kan onder invloed van warmtebronnen in een fabriekshal, oplopen. Onze certificatiedeskundigen kunnen hiermee rekening houden bij de beoordeling van de offerte.

Toelatingsonderzoek

Wanneer u akkoord bent gegaan met onze offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. We onderzoeken of u het KOMO productcertificaat kunt verkrijgen volgens de door ons vastgestelde eisen. Dit doen we door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL5215. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een KOMO-certificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.