Inhoud beoordelingsrichtlijn

Voor plaatstalen kernbuizen zijn de volgende beoordelingsrichtlijnen van toepassing:

  • mantelleidingen;
  • duikers;
  • tunnels;
  • zinkers.


De inwendige druk van leidingen van plaatstalen kernbuizen kan positief, negatief of nul zijn.

De producten kunnen zowel in een sleuf danwel sleufloze methode (boorbuizen) worden aangelegd.

Voor wie? 

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde plaatstalen kernbuizen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de plaatstalen kernbuizen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven