Inhoud beoordelingsrichtlijn

Olie-afscheiders en slibvangputten worden voor de verwijdering van slib en minerale olie uit het geloosde afvalwater.

Onder minerale olie wordt verstaan: Oliën, benzines, vetten en andere opdrijvende stoffen van minerale oorsprong (of synthetische vervanging) die niet of slecht in water oplosbaar zijn en waarvan de dichtheid kleiner is dan 0,95 g/cm³.

Vetten en oliën van plantaardige of dierlijke herkomst vallen hier niet onder. Zie hiervoor onder vetafscheiders en slibvangputten (BRL 5252).

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde olie-afscheiders en slibvangputten. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de olie-afscheiders en slibvangputten is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven