Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn betreft de certificatie van vetafscheiders en slibvangputten die gebruikt worden voor de verwijdering van slib en vet uit het geloosde afvalwater.
Onder vet wordt verstaan: Vetten en oliën van plantaardige en/of dierlijke oorsprong die met of weinig in water oplosbaar zijn en waarvan de dichtheid kleiner is dan 0,95 g/cm 

Vloeistoffen en andere opdrijvende stoffen van minerale oorsprong of synthetische vervanging vallen hier niet onder. Zie hiervoor onder olie-afscheiders en slibvangputten (BRL 5251).

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde vetafscheiders en slibvangputten. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de vetafscheiders en slibvangputten is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven