Voor wie?

Verwerkers van folie voor één van de genoemde gebieden, bestekschrijvers, aannemers die foliewerken laten uitvoeren en hun opdrachtgevers.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het Kiwa keur voor het verwerken van kunststoffolie voor constructies in de bouw, voor mestopslag, milieubescherming en voor de grond-, weg-, en waterbouw.

Processtappen

De Kiwa certificatie onder de beoordelingsrichtlijn BRL K537 is een procescertificatie regeling voor het verwerken van kunststoffolie. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen (producteisen), controles tijdens het verleggen van de folie op regelmatige basis (proceseisen), eisen aan het eindproduct (prestatie-eisen).  

Offerte verzoek: 
Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welke specifieke materialen u gecertificeerd wil worden en of het verwerken op eigen bedrijf of op locatie betreft. 

Toelatingsonderzoek: 
Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL K537. Na een positief advies ontvangt u een Kiwa certificaat.  

Continuering Certificaat:
Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL K537.  

Extra audits: 
Op verzoek en in overleg kan Kiwa het aantal audits voor een specifiek project uitbreiden met daaraan gekoppeld een rapportage voor dat project. Deze extra audits vallen weliswaar buiten het normale traject van inspecties maar hebben toch dezelfde basis namelijk BRL K537, constructies in de bouw, voor mestopslag, milieubescherming en voor de grond-, weg-, en waterbouw.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de bouw-, water-, en gassector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Door de brede kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft en de internationale spreiding, is Kiwa niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook prijstechnisch een zeer goede zakenpartner. De kwaliteit van uw bedrijf kan door Kiwa door middel van diverse kwaliteitsverklaringen(o.a. KOMO, ISO, VCA) in beeld worden gebracht, waardoor u een voorsprong in de markt creëert. Daarnaast kan Kiwa u van dienst zijn met implementatie van CE-markering.