Alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden, warmtapwatertoestellen en luchtverwarmers. De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012. Deze paragraaf is door InstallQ vertaald naar een beoordelingsrichtlijn, de BRL 6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

De BRL 6000-25 is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van de bestaande BRL 6000-serie (met de delen 1 tot en met 8, 10, 16, 21 en 22), maar bedrijven kunnen zich ook uitsluitend voor deel 25 certificeren.

Tijdslijn verplichte CO-certificering

We hebben een tijdslijn gemaakt met informatie over de verplichte CO-certificering. Ontdek wat u moet doen om klaar te zijn voor 1 april 2022. Lees verder!

Kiwa BRL Certificering preventie koolmonoxide

In de voorgenomen wijziging van de Woningwet en de uitwerking hiervan in het Bouwbesluit 2012, wordt op hoofdlijnen aangegeven dat bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een procescertificaat. Hierbij heeft de minister laten weten de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van meerdere certificatie-schema’s die aan dit wettelijk kader voldoen.

Voor Kiwa is dit reden om, naast de BRL 6000-25 van InstallQ, te komen met een eigen regeling. Installatiebedrijven kunnen er dus voor kiezen om door Kiwa gecertificeerd te worden volgens de BRL 6000-25 of aan de nieuwe wetgeving te voldoen met de nieuwe Kiwa-richtlijn ‘Certificering preventie koolmonoxide’.