Alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012. Deze paragraaf is door InstallQ vertaald naar een beoordelingsrichtlijn, de BRL 6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

De BRL 6000-25 is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van de bestaande BRL 6000-serie (met de delen 1 tot en met 8, 10, 16, 21 en 22) en bedrijven kunnen zich ook uitsluitend hiervoor certificeren.

Vertraging inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de BRL 6000-25 was gepland op 1 juli 2020, maar inmiddels tot na de zomer uitgesteld. Op dit moment is het ministerie van BZK nog in afwachting van het advies van de Raad van State op de wijziging van het Bouwbesluit en wordt gewerkt aan de verwerking van de reacties die op het voorstellen van de nieuwe regeling zijn gekomen.

Bedrijven die de werkzaamheden verrichten waarop Bouwbesluit paragraaf 1.8 (en dus ook BRL 6000-25) betrekking heeft, hebben tot 18 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe regeling de tijd om aan de eisen van de nieuwe certificeringsregeling te voldoen. Alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen.

Meer weten of met het audittraject starten? Neem contact met ons op door een mail te sturen aan salescins@kiwa.com of te bellen naar 088-9983220.

BRL Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties i.v.m. koolmonoxide

In de voorgenomen wijziging van de Woningwet en de uitwerking hiervan in het Bouwbesluit 2012, wordt op hoofdlijnen aangegeven dat bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een procescertificaat. Hierbij heeft de minister laten weten de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van meerdere certificatie-schema’s die aan dit wettelijk kader voldoen.

Voor Kiwa is dit reden om, naast de BRL 6000-25 van InstallQ, te komen met een eigen regeling. Installatiebedrijven kunnen er dus voor kiezen om door Kiwa gecertificeerd te worden volgens de BRL 6000-25, of aan de nieuwe wetgeving te voldoen met de nieuwe Kiwa-richtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’.