Met het BRL 6000-AB certificaat laten bedrijven die technische installaties ontwerpen en installeren zien dat door een onafhankelijke deskundige is vastgesteld dat de installaties die ze ontwerpen en installeren voldoen aan vastgelegde kwaliteitseisen. Dat betekent ook dat een onder certificaat geïnstalleerde installatie voldoet aan de kwaliteitseisen die hierop volgens de BRL 6000 van toepassing zijn. 

Deelgebieden BRL 6000
De BRL 6000-serie bestaat uit de volgende deelgebieden:

  • BRL 6000-AB: Algemeen deel;
  • BRL 6000-01: Elektrotechnische installaties van individuele woningen;
  • BRL 6000-02: Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
  • BRL 6000-03: Grote elektrotechnische installaties (> 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
  • BRL 6000-04: Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen;
  • BRL 6000-05: Middelgrote gasinstallaties (≤ 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
  • BRL 6000-06: Grote gasinstallaties (≤ 0,5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
  • BRL 6000-07: Leidingwaterinstallaties van individuele woningen;
  • BRL 6000-08: Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen;
  • BRL 6000-10: Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang.

U kunt als installatieprofessional zelf de deelgebieden kiezen waarvoor u zich wilt certificeren. Dit gaat altijd in combinatie met het algemene deel, de BRL6000-AB.

Certificeringstraject
Het certificeringstraject begint met een offerteaanvraag. Daarvoor heeft Kiwa onder meer uw algemene bedrijfsgegevens (NAW-gegevens, aantal vestigingen, aantal medewerkers, etc.) en de scope van het te behalen certificaat (de deelgebieden) nodig. Daarna volgt een toelatingsonderzoek: een eerste audit waarbij door Kiwa wordt vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 6000-AB en de door u aangevraagde deelgebieden.

Als deze audit goed wordt afgerond, volgt een positief advies ten aanzien van certificatie. U ontvangt dan het BRL 6000-AB certificaat. Tijdens een jaarlijks controleonderzoek toetst Kiwa of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de BRL 6000-AB.

Meer informatie over deze certificering vindt u op www.installq.nl.