Inhoud beoordelingsrichtlijn

Per 1 januari 2018 is een nieuwe versie van BRL 9141 gepubliceerd.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9141/03 d.d. 2009-05-14 en de daaraan toegevoegde wijzigingsbladen van 28-08-2014. 

De kwaliteitsverklaringen afgegeven op basis van die versie behouden hun geldigheid.
Reeds afgegeven productcertificaten worden overgezet onder de condities van de onderhavige BRL.


Betreffende BRL 9141 omschrijven de eisen die gesteld zijn aan de wegmarkeringsmaterialen:

  • Wegenverf;
  • Thermoplastich markeringsmateriaal;
  • Koudplasten;
  • Voorgevormd markeringsmateriaal;
  • Demarkeringsmateriaal;
  • Type I en Type II markeringen

De BRL 9141 omschrijft eveneens de eisen omtrent de type-test (proefvak of wearsimulator) van wergmarkeringsmaterialen. 

Voor de 'applicatie-methode' en de 'kenmerken van de streep' wordt doorverwezen naar de BRL 9142.

Voor wie?

Producenten en applicateurs van wegmarkeringsmaterialen.

Wanneer is het nodig?

Het toepassen van tijdelijke en definitieve wegmarkeringen op openbare wegen (binnen- en buiten de bebouwde kom).

Processtappen

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL 9141 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies. De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Gecertificeerde bedrijven