Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9142 heeft betrekking op ‘het appliceren van wegmarkeringsmaterialen’. 

Het toepassingsgebied is onder te verdelen in de volgende materialen:

  • wegenverf;
  • thermoplastisch markeringsmateriaal;
  • koudplasten;
  • voorgevormde markeringen.

Zie de KOMO BRL 9141 voor de productcertificatie wegmarkeringsmaterialen.

De volledige BRL is te vinden op deze pagina.

Voor wie?

Aannemers binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Wanneer is het nodig?

Bij het appliceren van wegenverf, thermoplastische markeringsmaterialen, koudplasten en voorgevormde markeringen.

Processtappen

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform de BRL 9142 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies.

De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Gecertificeerde bedrijven