Inhoud beoordelingsrichtlijn

Afdekkingen voor putten of kolken worden toegepast in voetgangersgebieden of gebieden met verkeersbelastingen. De afdekkingen bestaan uit deksels of roosters met bijbehorende rand, waarbij de maximale opening in de dag kleiner of gelijk is aan 1000 mm.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde put- en/of kolkafdekkingen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de afdekkingen voor putten en kolken is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven