Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9310 omvat de civiel technische eisen voor LD-staalslak(mengsel) voor toepassing in de wegenbouw.

LD-staalslak ontstaat als steenachtig restproduct bij de bereiding van staal uit ruwijzer volgens de methode van Linz-Donawitz (ook wel oxystaalproces genoemd).

LD-staalslakmengsel wordt verkregen door gebroken LD-staalslak te mengen met gegranuleerde hoogovenslak.

De mogelijke productvarianten worden afhankelijk van de beoogde toepassing beoordeeld op hun civieltechnische eigenschappen (overeenkomstig de Standaard RAW-eisen).

De af te geven certificaten worden aangeduid als KOMO® productcertificaat voor LD-staalslak(mengsel).

De eisen voor de toepassing in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen in BRL 9345 Slakken en slakmengsels.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer nodig?

Bij het toepassen van LD staalslak(mengsel) in de wegenbouw.

Processtappen

  • Offerte aanvragen bij Kiwa; Kiwa stelt een offerte-overeenkomst op gebaseerd waarin alle uitgangspunten voor het certificatietraject en de periode na certificaatverlening zijn opgenomen .
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9310. Na positief advies ontvangt u het certificaat.
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden vier bedrijfsbezoeken plaats.