Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9312 beschrijft de werkwijze bij het certificeren van Waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken.

De af te geven certificaten worden aangeduid als KOMO® kwaliteitsverklaring.

Het NL BSB® productcertificaat voor waterbouwsteen is per 1-1-2016 opgenomen onder de BRL 9324 Groevesteen. Voor informatie betreffende BRL 9324 verwijzen wij naar "Groevesteen" onder "Gerelateerde producten".

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, bevoegd gezag, opdrachtgevers

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van waterbouwsteen.

Processtappen

Offerte aanvragen bij Kiwa; bij de offerte aanvraag dient u aan te geven welk(e) wingebied(en) en producten het betreft.

Toelatingsonderzoek: Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9312. Na positief advies ontvangt u het KOMO productcertificaat.

Na certificaatverlening volgt periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden 4-5 controlebezoeken plaats waarbij de productkwaliteit wordt beoordeeld.