Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9315 beschrijft de werkwijze bij het certificeren van geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing. 
In de beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen van geëxpandeerde kleikorrels zoals in deze het Besluit bodemkwaliteit zijn gesteld.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Processtappen

Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa door invullen van het aanvraagformulier (zie rechtsonder); Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven op welke locatie(s) de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9315. Na afronding van het onderzoek met positief resultaat ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk uw materialen leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van de overheid (via Bodem+) heeft ontvangen. 
  • Na certificaatverlening vindt periodiek verificatie onderzoek plaats gericht op de productkwaliteit. Jaarlijks vinden 2 tot 4 bedrijfsbezoeken plaats waarbij de productkwaliteit en werking van het kwaliteitssysteem worden beoordeeld.