Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9324 Groevesteen heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van groevesteen. Met groevesteen wordt procesmatig gebroken gesteente van natuurlijke oorsprong bedoeld.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het op of in de bodem toepassen van groevesteen in ongebonden vorm .

Processtappen

Hoe ziet een aanvraag proces eruit

  1. Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven welk(e) wingebied(en) en producten het betreft.
  2. Toelatingsonderzoek: Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9324. Na positief advies en besluit ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen. 
  3. Periodieke verificatie: Na certificaatverlening volgt periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden minimaal 2 controlebezoeken plaats waarbij de productkwaliteit wordt beoordeeld.