Inhoud beoordelingsrichtlijn

De eigenschappen van de gemalen gegranuleerde hoogovenslakken worden beoordeeld op basis van NEN-EN 15167-1.

Daarnaast worden er 6 x per jaar onder toezicht van de certificatie-instelling monsters genomen en onderzocht in het kader van verificatieonderzoek

Voor wie?

Producenten/leveranciers van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken

Wanneer is het nodig?

Het certificaat op basis van de BRL is nodig indien het wordt toegepast in beton, mortel of injectiemortel welke onder een KOMO certificaat wordt geleverd.

Processtappen

Kiwa voert een toelatingsonderzoek uit aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn 9325 opgenomen eisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en/of prestatie-eisen;
  • Beoordeling van het productieproces;
  • Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
  • Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

In deze controleperiode dient de leverancier/producent aan te tonen dat bij voortduur in staat is gemalen gegranuleerde hoogovenslak te produceren die voldoen aan de gestelde eisen. Gedurende deze periode worden maandelijks onder toezicht van de certificatie-instelling monsters genomen die zowel door een erkend verificatielaboratorium als door de leverancier/producent worden onderzocht.

Aan het einde van de controleperiode van 3 maanden vindt een evaluatie plaats en wordt als aan alle eisen wordt voldaan een definitief certificaat verleend.

Indien een producent voorafgaand aan de aanvraag reeds geruime tijd produceert en over voldoende resultaten beschikt om een gelijkwaardige beoordeling uit te voeren, komt deze in plaats van de controleperiode.