Met het BRL 9327 certificaat heeft u een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Producenten, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen.

Wanneer is het nodig?

Sinds 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor het gebruiken van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze regels zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. . Bitumineus gebonden dakbanen vallen ook onder deze wetgeving. De producent en/of verwerker moet aan het bevoegd gezag kunnen aantonen dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. Een certificaat is hiervoor een erkend bewijsmiddel.

Processtappen

Als u geïnteresseerd bent om uw product te laten certificeren kunt u contact opnemen met de productmanager van Kiwa.