Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9328 beschrijft de werkwijze bij het certificeren van ELO-staalslakken. ELO-staalslak is een restproduct bij het ontstaan van staal uit schroot volgens het elektrostaalprocédé. ELO-staalslak wordt onderscheiden in ELO-smeltslak en ELO-gietslak.

In de smeltfase vindt het smelten, raffineren en legeren van staal plaats volgens een vast recept. Het smelten vindt plaats volgens het vlamboogprincipe waarbij de lading bestaat uit staalschroot. Als slakkenvormer wordt ongebluste kalk toegevoegd, waarbij bij 1600 °C de vloeibare ELO-slak op het vloeibare staal drijft. Onzuiverheden worden uit het staal verwijderd door raffineren, waarbij de ELO-slak deze onzuiverheden opneemt.

In de gietfase wordt het gezuiverde staal afgetapt. Door toevoeging van ongebluste kalk en Al2O3ontstaat ELO-gietslak. Na afkoelen worden beide materialen in een verhouding 5:1 samengevoegd. De ELO-staalslak wordt opgewerkt waarna deze wordt toegepast als waterbouwsteen in een oeverwerk, fundatielaag voor een wegverharding als stabilisator voor toevoeging aan granulaten, als ophoging, of als grof toeslagmateriaal in betonelementen.

Het af te geven certificaat heeft als KOMO® productcertificaat betrekking op de civieltechnische eisen die aan het product gericht op de toepassing worden gesteld .

Voor de milieuhygienische eisen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan een NL BSB®productcertificaat worden verkregen op basis van BRL 9345 voor slakken en slakmengsels.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van ELO slakken in GWW werken.

Processtappen

  • Offerte aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (zie kader rechts)
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9328. Na positief advies ontvangt u het certificaat.
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden 4 bedrijfsbezoeken plaats en worden de werkzaamheden tijdens de productie beoordeeld door Kiwa.