Waarom certificaat BRL 9334 voor uw bedrijf?

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als doel de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen bestratingsbedrijven zich laten certificeren. Door certificatie maken bedrijven de kwaliteit van hun straatwerk zichtbaar. Met Kiwa’s certificaat voor straatwerk onderscheiden bedrijven zich ten aanzien van concurrenten die niet gecertificeerd zijn. Gecertificeerde bedrijven tonen aan dat de kwaliteit van hun werk een prioriteit is en gewaarborgd is. Daarnaast laat dit certificaat zien dat het bedrijf waarde hecht aan goed opgeleid personeel dat waardering krijgt voor hun werk.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL 9334?

Om het KOMO-procescertificaat straatwerk te verwerven moet een bedrijf aan de eisen uit beoordelingsrichtlijn 9334 voldoen. Dat wil zeggen dat het bedrijf kwalitatief goed straatwerk levert dat uitgevoerd wordt door goede vaklieden. Daarnaast besteedt het bedrijf aandacht aan de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en heeft het respect voor de omgeving. Als 60% van hun stratenmakers en machinisten is voorzien van een vakdiploma kan het bedrijf in aanmerking voor Kiwa’s certificaat voor straatwerk.

Noodzaak van het certificaat

Opdrachtgevers kunnen de beoordelingsrichtlijn 9334 gebruiken bij het selecteren van bestratingsbedrijven voor een aanbesteding. Als uw bedrijf gecertificeerd is volgens deze KOMO richtlijn, heeft u dus een streepje voor op bedrijven die dat niet zijn. Bij het uitvragen van straatwerk met beoordelingsrichtlijn 9334 als selectiecriterium, verzekert de opdrachtgever zich ervan dat de opdrachtnemer beschikt over goed opgeleide vaklieden en zich houdt aan de wettelijke eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Processtappen

Als u gecertificeerd wenst te worden op Kiwa’s certificaat voor straatwerk start u met een toelatingsonderzoek. Bij het toelatingsonderzoek controleert Kiwa of uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in de beoordelingsrichtlijn. Het onderzoek bestaat uit een beoordeling van het kwaliteitssysteem op de kantoorlocatie en bij twee projecten in uitvoering. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld. Als is vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan wordt het KOMO-procescertificaat uitgegeven.

Als u gecertificeerd bent wordt uw bedrijf jaarlijks opgevolgd. Dit bestaat uit één bezoek aan uw kantoor en één tot maximaal vijf bezoeken aan projectlocaties. De frequentie wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Deskundigen van de certificatie-instelling, maar ga van minimaal 3 keer uit.

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!