Waarom certificaat BRL9500 voor uw bedrijf?

De BRL9500 certificering is een verplichting wanneer uw bedrijf energie-indexrapporten, energielabels en maatwerkadviezen wilt gaan opstellen én afmelden.


Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL9500?

Wilt u zich als bedrijf bezig gaan houden met energieprestatieadvisering én hebt u de juiste kennis in huis? Dan kunt u zich door Kiwa laten certificeren voor de BRL9500.


Noodzaak van het certificaat

De BRL9500 certificering is een verplichting wanneer uw bedrijf energie-indexrapporten, energielabels en maatwerkadviezen wilt gaan opstellen én afmelden. Deze regeling voor energieprestatieadvisering is een kwaliteitsborging voor de te leveren gecertificeerde werkzaamheden.


Voordelen van het certificaat

Met de BRL9500 certificatie van Kiwa, kunt u uw klanten een hoge kwaliteit garanderen voor de gecertificeerde werkzaamheden. Daarnaast houdt u de kennis binnen uw bedrijf op hoog niveau.

Voor wie?

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeenten, installatietechnische bedrijven, bouwbedrijven, energiemaatschappijen, makelaars, advies- en ingenieursbureaus, architecten.

Wanneer is het nodig?

Om de kwaliteit van EnergiePrestatieAdvisering (EPA) te borgen is in Nederland de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 ontwikkeld. Rechtsgeldige Energie Indexrapporten/Energielabels kunnen alleen worden afgegeven door bedrijven die conform de BRL9500 gecertificeerd zijn. BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor een zestal diensten, ondergebracht in zes verschillende deelgebieden van de BRL.

 • deelgebied 01: Energie index - bestaande woningen.
 • deelgebied 02: EPA-maatwerkrapport - bestaande woningen.
 • deelgebied 03: Energielabel - bestaande utiliteitsgebouwen.
 • deelgebied 04: EPA-maatwerkrapport - bestaande utiliteitsgebouwen.
 • deelgebied 05: Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen - nieuwbouw woningen.
 • deelgebied 06: Energielabel - nieuwbouw utiliteitsgebouwen.

Energielabels en het daarmee gepaard gaande maatwerkadvies, dat Energie Prestatie Adviseurs kunnen leveren, vloeien voort uit Europese regelgeving vastgelegd in de EPBD richtlijn (Energy Performance Building Directive). De Europese richtlijn geeft onder meer aan hoe de energieprestatie van een woning of gebouw berekend moet worden en welke minimumeisen daarbij gelden. Op grond van het ‘Besluit energieprestatie gebouwen’ moeten bepaalde gebouwen bij verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie beschikken over een maximaal tien jaar oud Energielabel, dat inzicht geeft in de energieprestatie van het gebouw. In de ‘Regeling energieprestatie gebouwen’ is bepaald wanneer en voor welke gebouwen deze verplichting precies geldt. Maatwerkadvies onder KOMO is vrijwillig, echter voor deelname aan bepaalde projecten (min. BZK, RvO) wordt certificatie als eis gesteld.

Processtappen

Om gecertificeerd te worden dienen een aantal stappen te worden doorlopen, namelijk:

 • Kennis nemen van BRL 9500 delen 00, -01, -02, -03, -04, -05 en/of -06;
 • Het opstellen van een kwaliteitshandboek op basis van BRL9500 Energieprestatieadvisering;
 • Het afleggen van het landelijke examen voor de woning en/of utiliteitsbouw t.b.v. de deelgebieden 01, 03, 05 en 06 (evt. volgen van een EPA-cursus);
 • Een offerte aanvraag voor certificering (d.m.v. ingevuld aanvraagformulier) en retourzending van de opdracht aan Kiwa;
  Het toezenden van het kwaliteitshandboek ter beoordeling;
 • Een toelatingsonderzoek door een Kiwa auditor. Deze auditor beoordeeld een aantal projecten (zowel op dossierbasis als controle op locatie) en de implementatie van het kwaliteitshandboek.

Na een positief verlopen toelatingsaudit zal Kiwa het certificaat verlenen.


Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!