Voor wie?

Softwareleveranciers, Adviesbedrijven, adviseurs, energiebedrijven, adviesbureau's

Wanneer is het nodig?

Het attest op basis van BRL 9501 is van belang bij het aantonen van de geschiktheid van de software die wordt toegepast in het kader van Energieprestatieadvisering (energielabel en maatwerkadvies).

Processtappen

  • Opvragen BRL 9501 en ISSO-publicatie 82.3 (woningbouw) en/of ISSO publicatie 75.3 (utiliteitsbouw) zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen. Dit betekent onder andere dat de software vooraf door de aanvrager zelf moet worden getest;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de software. Voor uitvoering van het toelatingsonderzoek moet tevens (de toegang tot) de software en een instructie ervan worden aangeleverd en moeten de testresultaten ter beoordeling aan Kiwa worden overhandigd.
  • Na certificaatverlening vindt elke vijf jaar (of bij aanpassing van de software) een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de software voldoen aan de eisen van de BRL 9501.