U bent...

Bent u een producent, distributeur of afnemer van plastic zakken voor het verzamelen en afvoeren van (huishoudelijk) afval, maar nog niet in het bezit van KOMO-keur maar u wenst dat wel. Wij kunnen u verder helpen. Onze experts op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Uw eigen keurmerk

Met onze beoordelingsrichtlijn geven wij het KOMO-keurmerk af. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en processen en wordt beheerd door de Stichting KOMO. 
De KOMO certificatie valt onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9901; een certificatieregeling speciaal voor afvalzakken. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke afmetingen  afvalzakken u gecertificeerd wilt worden. Voor zakken met een afmeting van 600x800 mm of van 450x600 mm.

Toelatingsonderzoek

Na het goedkeuren van de offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Dit doen wij door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL 9901. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een Kiwa certificaat met KOMO-keur. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 


Noot:
Heeft uw productielocatie een gecertificeerd ISO9001 systeem? Dan geldt een reductie van twee bezoeken per jaar. Dit is op 8 maart 2013 besloten door het  CvD (College van Deskundigen). Voor meer informatie kunt u hierover contact met ons opnemen.

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.