U bent...

Bent u een producent, distributeur of afnemer van plastic trekbandzakken voor het verzamelen en afvoeren van (huishoudelijk) afval, maar nog niet in het bezit van KOMO-keur en u wenst dat wel. Wij kunnen u verder helpen. Onze experts op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Uw eigen keurmerk

Met onze beoordelingsrichtlijn geven wij het KOMO-keurmerk af. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en processen en wordt beheerd door de Stichting KOMO. 
De KOMO certificatie valt onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9903; een certificatieregeling speciaal voor trekbandzakken. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke afmetingen trekbandzakken u gecertificeerd wilt worden. Voor zakken met een afmeting van 600x800 mm of van 520x650 mm.

Toelatingsonderzoek

Na het goedkeuren van de offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Dit doen wij door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL 9903. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een Kiwa certificaat met KOMO-keur. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Tevens onderzoeken we na certificatie twee keer per jaar genomen monsters uit de markt. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.