Voor wie?

Producenten, distributeurs en afnemers van KOMO trekbandzakken.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keur voor afvalzakken.

KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en processen en wordt beheerd door de Stichting KOMO. Een KOMO-kwalititeitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen

De KOMO certificatie onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9903 is een certificatieregeling voor afvalzakken. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Na certificatie wordt de kwaliteit regelmatig gecontroleerd.

Offerte verzoek

Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welke afmetingen van zakken u gecertificeerd wil worden: 600x800 mm of 520x650 mm.

Toelatingsonderzoek

Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL 9903. Na een positief advies ontvangt u een KOMO certificaat.

Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL 9903. Ook vindt na certificatie 2x per jaar onderzoek plaats aan monsters genomen uit de markt.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de bouw-, water-, en gassector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Door de brede kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft en de internationale spreiding, is Kiwa niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook prijstechnisch een zeer goede zakenpartner.

De kwaliteit van uw bedrijf kan door Kiwa door middel van diverse kwaliteitsverklaringen(o.a. KOMO, ISO, VCA) in beeld worden gebracht, waardoor u een voorsprong in de markt creëert. Daarnaast kan Kiwa u van dienst zijn met implementatie van CE-markering.