Inhoud beoordelingrichtlijn

BRL-K10016 betreft de certificatie van biomassa voor de productie van hernieuwbare energie en is van toepassing op de elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland.


In deze beoordelingsrichtlijn wordt beschreven hoe het aandeel biomassa en fossiel in brandstoffen voor de productie van hernieuwbare energie en de daarbij behorende stookwaarden voor het aandeel biomassa en fossiel moeten worden bepaald. Hieruit wordt de opgewekte hoeveelheid hernieuwbare energie vastgesteld.

Voor wie?

Elektriciteitsproductiebedrijven 

Processtappen

  • Offerte aanvragen bij Kiwa; Kiwa stelt een offerte-overeenkomst op gebaseerd waarin alle uitgangspunten voor het certificatietraject en de periode na certificaatverlening zijn opgenomen .
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL K10016. Na positief advies en certificatiebesluit ontvangt u het certificaat.
  • Na certificaatverlening volgt periodieke verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden vier bedrijfsbezoeken plaats.