Waarom voor uw bedrijf het certificaat Prestatieladder Circulair? 

Organisaties die een certificaat MVO Prestatieladder Circulair op zak hebben, profileren zich ten aanzien van afnemers en opdrachtgevers. Het voordeel van dit certificaat is dat bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL K11006 (Prestatieladder Circulair) zich onderscheiden van organisaties die alleen zeggen dat ze circulair ondernemen. Het certificaat toont aan dat organisaties doelgericht werken aan het terugdringen van overmatig gebruik van grondstoffen.

Prestatieladder Visual


De beoordelingsrichtlijn K11006 van Kiwa richt zich op de inrichting van een managementsysteem. De principes van circulair ondernemen staan centraal in deze richtlijn. Tevens wordt er ook gelet op het ontwikkelen en het maken van producten en diensten die in lijn zijn met het circulair ondernemerschap. 

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de MVO Prestatieladder Circulair? 

Organisaties die een transitie traject starten of hebben afgerond om circulair te ondernemen komen in aanmerking voor het Kiwa certificaat. 

Noodzaak van het certificaat 

Met dit certificaat op zak draag je uit dat je voldoet aan de leidende principes van circulair ondernemen. Dit certificaat is voor de organisatie een unique selling point. Het kan voor afnemers die het belang van circulariteit inzien een doorslaggevende factor zijn om zaken met jouw organisatie te doen. 

Processtappen 

1. De belanghebbende partij dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa;
2. Kiwa stuurt de aanvrager een vrijblijvende offerte;
3. De aanvrager zorgt dat hij alle vereiste gegevens en zijn interne kwaliteitssysteem op orde heeft;
4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op de vestiging van de aanvrager;
5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport;
6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11006 verstrekt;
7. Vervolgens wordt 1 keer per jaar een audit uitgevoerd op de vestiging van de certificaathouder. 

Over Kiwa 

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!]

Kiwa helpt u circulair te ondernemen met de Prestatieladder Circulair 

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bekijk de video en kom te weten hoe de Prestatieladder Circulair u kan helpen in uw bijdrage aan de circulaire economie. Samen werken we aan een betere wereld.