Producten waarop deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is zijn onder andere:

  •  Corrosieremmers en antiscalants
  •  Chemicaliën voor ontharden, flocculatie, coagulatie en pH-aanpassing
  •  Desinfectie- en oxidatiechemicaliën
  •  Alle andere chemicaliën die worden gebruikt bij drinkwaterbehandeling
  •  Niet-chemische producten zoals actieve kool

Voor wie?

Het Kiwa Water Mark is nodig indien u zich als producent of leverancier op de markt wilt profileren met producten die voldoen aan alle relevante eisen, inclusief de hygiënische eisen die zijn vermeld in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” van de Nederlandse overheid. Producten die volgens deze regeling zijn gecertificeerd, krijgen het Kiwa Water Mark.

Processtappen

De stappen om een certificaat te verkrijgen met het Kiwa Water Mark zijn:

1. Vul een aanvraagformulier in en stuur het naar Kiwa (zie downloads sectie op deze pagina);

2. Kiwa zal contact met u opnemen met een offerte en tijdschema van het certificatieproces;

3. Na ondertekening van de offerte wordt de certificatieprocedure gestart. Deze procedure omvat evaluatie van het product, een initiële audit en laboratorium testen (indien nodig);

4. Als de certificatieprocedure met positieve resultaten is afgerond, wordt het Kiwa Water Mark certificaat uitgereikt;

Het certificaat heeft een oneindige geldigheid, gebaseerd op periodieke audits en testen (indien nodig).

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van testen, inspectie en certificering, ondersteund door technologie, training en datadiensten. Kiwa is marktleider in de (drink-) water-, gas- en bouwindustrie, evenals bedrijfs-, zorg- en veiligheidssectoren. Met meer dan 2000 medewerkers is Kiwa actief in meer dan 50 landen wereldwijd. Voor de verschillende diensten van Kiwa kunt u terecht op onze website: www.1kiwa.com en / of de Kiwa App.

Wij bieden onze klanten een compleet pakket van mogelijke certificeringsregelingen. Vaak is het mogelijk om tegelijkertijd efficiënt en kosteneffectief te certificeren voor meer certificeringsregelingen. In veel gevallen is een Kiwa Watermerk certificaat een solide basis voor certificering in andere Europese landen, bijvoorbeeld DVGW (Duitsland), CSTB (Frankrijk), ÖVGW (Oostenrijk) en SVGW (Zwitserland). Kiwa is ook geaccrediteerd om WRAS-goedkeuring te verlenen voor het Verenigd Koninkrijk, Kiwa Swedcert voor het Noorden, Kiwa-UNI voor Italië en NSF 60 en NSF 61 voor de Amerikaanse markt.