PVC-U leidingsystemen voor het transport van drinkwater. 

Voor wie?

Waterleidingbedrijven, aannemers Infrastructuur, provincies, gemeenten.

Wanneer is het nodig?

Voor het aanleggen van gecertificeerde kunststofleidingsystemen voor drinkwaterdistributie.

Processtappen

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Kiwa.
2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische en toxicologische aspecten.
3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa.

Bezoekfrequentie:

Er is een toevoeging gemaakt op de bezoekfrequentie van de BRL. Per 8 maart 2013 heeft het CvD besloten om een reductie van 2 bezoeken per jaar te geven, indien de productielocatie een gecertificeerd ISO9001 systeem heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de conctactpersoon van deze BRL.

Nieuws

Met ingang van 15 september 2017 is BRL K17301 ‘Piping systems of PVC for the transport of drinking water and raw water’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17301 d.d. 12 december 2014.


De beoordelingsrichtlijn is herzien op een aantal onderwerpen, waarvan we graag 1 specifiek onder uw aandacht brengen:

• 4.6.2 - Kleur

• 4.7 - NVN-ENV CEN / TS 1452-7 zal worden gebruikt als leidraad voor wijzigingen van het product

• 4.8 - Drukregimes van de tests

Tabel 4 - PN 7,5 en een ontwerpcoëfficiënt C = 2,0 zijn niet langer gecertificeerd, twee jaar nadat deze beoordelingsrichtlijn bindend is verklaard

• Tabel 7 - voetnoot 1

• 5.3.9 - Vicat-verwekingstemperatuur wordt toegevoegd als een vereiste

• Tabel 12 - gewijzigd

• Tabel 13 - PVC-UH is verwijderd

• Tabel 15 - gewijzigd

• Tabel 17 - gewijzigd

• 7.3.6 metalen onderdelen - verwijderd


Wanddikte wijzigingen door het verschuiven van drukklassen en/of ontwerp coëfficiënten

BRL-K17301 is gewijzigd om beter aan te sluiten bij de desbetreffende Europese normen. 

Als gevolg van het verschuiven van drukklassen en/of ontwerp coëfficiënten wijzigen enkele wanddiktes:  

• Het wijzigen van de ontwerpcoëfficiënt van c=2,0 naar c=2,5 voor de diameters 63, 75 en 90 leidt tot een vergroting van de wanddikte bij deze diameters. 

• Ook het vervangen van nominale drukklasse PN7,5 – die vervalt - door nominale drukklasse PN8 leidt tot een vergroting van de wanddiktes.

Deze wijziging is op 15 september van 2017 aangekondigd in de BRL K17301 met een overgangstermijn van 2 jaar. 

Dit betekent dat alle buizen geproduceerd na 15 september 2019 aan deze richtlijn moeten voldoen. 


Buizen die voor deze datum zijn geproduceerd en aan de oude norm voldoen mogen nog wel verkocht worden. 

De Kiwa certificaten van de diverse kunststof leidingproducenten worden aangepast aan deze nieuwe standaard.


Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.