De producten zijn bestemd om te worden toegepast als/in verbindingen tussen het stadsverwarming distributieleidingsysteem en de afzonderlijke woning(groepen) voor de toevoer van verwarmd drinkwater, bij een ontwerpdruk (= maximale werkdruk) van 1.1 MPa (11 bar absoluut of 10 bar overdruk)of 0.9 MPa (9 bar absoluut of 8 bar overdruk) onder de voorwaarden genoemd in tabel 1.


Opmerking:

In deze BRL wordt met elke vermelde druk alleen overdruk bedoeld. 

(dus met "10 bar " wordt "10 bar overdruk" bedoeld).

KlasseMateriaal binnenbuis:
Kunststof
Temperatuur/tijd
Profiel
2X49 jaar 70 C (TD) + 1 jaar 80 C (Tmax)
+ 100h 95 C (Tmal)
DH1*)X29 jaar 80 C (TD) + 1 jaar 90 C (Tmax)
+ 100h 95 C (Tmal)
*) DH = district heating


Procedure voor het krijgen van kwaliteitsverklaring

Toelatingsonderzoek

Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

• (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en prestatie-eisen;

• Beoordeling van het productieproces;

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

Certificaatverlening

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeeld de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend.