Inhoud beoordelingsrichtlijn

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in slijtlaagconstructies op bereden en/of belopen stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken. Tevens moeten de producten voldoen aan de milieuwetgeving, de ARBO-wet en (voor zover van toepassing) het Bouwstoffenbesluit om in aanmerking te komen voor een productcertificaat. 

De producten kunnen tevens in andere situaties toegepast worden wanneer dit wordt overeengekomen tussen de opdrachtgever en de leverancier.

De producten kunnen tevens in andere situaties toegepast worden wanneer dit wordt overeengekomen tussen de opdrachtgever en de leverancier.

Gecertificeerde bedrijven